Uchwała XXXIII/661/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie