Uchwała XXXIII/660/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/626/2017 Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie powołania Rady Seniorów w Mikołowie oraz nadania jej statutu