Uchwała nr XXVII/598/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów i określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXXI/633/2017 z dnia 23.05.2017 r.