Uchwała nr XXVII/594/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mikołów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXXV/681/2017 z dnia 24.10.2017 r.