Uchwała nr XXVI/585/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie uchylenia uchwały nr XX/471/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2016 r.w sprawie przyjęcia zmian do uchwały nr XXVII/583/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobemmieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2013-2017 oraz przyjęcia zmiany do Uchwałynr XXVII/583/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwaleniaWieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata2013-2017