Uchwała nr XXV/571/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2021

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXXVII/719/2017 z dnia 19.12.2017 r.