Uchwała nr XXV/552/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok