Uchwała nr XXI/489/2016 z dnia 30.08.2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów