Uchwała nr XIX/460/2016 z dnia 24.05.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 10 określonego dla potrzeb planu jako Bujaków