Uchwała nr XVIII/426/2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
- nr XXVII/600/2017 z dnia 21.03.2017 r.
- nr XVI/156/2019 z dnia 19.11.2019 r. 

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr LIII/519/2022 z dnia 22.03.2022 r.