Uchwała nr XIV/337/2015 z dnia 24.11.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennegomiasta Mikołów dla obszaru Kamionka