Uchwała nr XIII/304/2015 z dnia 27.10.2015 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie i Mikołowskiego Impresariatu Kultury w Mikołowie i utworzenia Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie