Uchwała nr XI/258/2015 z dnia 25.08.2015 w sprawie  przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mikołów na lata 2015 - 2032”