Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 15.06.2022 r. o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego