Ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury, nr działki 677/30, 675/30, 3887/113