Ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości przy ul. płk. W. Kiełbasy, nr działki 2703/25