Uchwała nr LI/496/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie uzupełnienia dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku"