Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1102/319/21 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego