Uchwała nr XLVIII/467/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok