Uchwała nr XLVII/445/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XLVI/439/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 września 2021 roku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu