Uchwała nr XLV/421/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Przelotowej i ul. Kąty w Mikołowie