1. Wniosek na usunięcie drzew os. Grunwaldzkie
 2. Wniosek na usunięcie drzew ul. Wyzwolenia
 3. Wniosek na usunięcie drzew ul. Skowronków
 4. Wniosek na usunięcie drzew pas drogowy ul. Fabrycznej
 5. Wniosek na usunięcie drzew pas drogowy ul. Konstytucji 3 Maja
 6. Wniosek na usunięcie drzew pas drogowy ul. Pszczyńskiej
 7. Wniosek na usunięcie drzew ul. Grażyńskiego
 8. Wniosek na usunięcie drzew pas drogowy ul. Korfantego
 9. Wniosek na usunięcie drzew ul. Żwirki i Wigury
 10. Wniosek na usunięcie drzew ul. Krakowska
 11. Wniosek na usunięcie drzew Osiedle przy Plantach
 12. Wniosek na usunięcie drzew ul. Skłodowskiej-Curie
 13. Wniosek na usunięcie drzew ul. Skłodowskiej-Curie
 14. Wniosek na usunięcie drzew ul. Salwatorianów
 15. Wniosek na usunięcie drzew ul. Żwirki i Wigury
 16. Wniosek na usunięcie drzew ul. Pileckiego
 17. Wniosek na usunięcie drzew ul. Pokoju
 18. Wniosek na usunięcie drzew ul. Jasna
 19. Wniosek na usunięcie drzew os. Kochanowskiego
 20. Wniosek na usunięcie drzew ul. Podleska
 21. Wniosek na usunięcie drzew ul. Pszczyńska
 22. Wniosek na usunięcie drzew ul. Fabryczna
 23. Wniosek na usunięcie drzew ul. Wyzwolenia
 24. Wniosek na usunięcie drzew ul. Konstytucji 3 Maja
 25. Wniosek na usunięcie drzew ul. Wyzwolenia
 26. Wniosek na usunięcie drzew ul. Zajęcy
 27. Wniosek na usunięcie drzew ul. Rybnicka
 28. Wniosek na usunięcie drzew ul. Darwina
 29. Wniosek na usunięcie drzew - teren Rodzinnych Ogródków Działkowych
 30. Wniosek na usunięcie drzew ul. Żwirki i Wigury
 31. Wniosek na usunięcie drzew ul. Pszczyńska
 32. Wniosek na usunięcie drzew ul. Owsiana
 33. Wniosek na usunięcie drzew ul. Rybnicka
 34. Wniosek na usunięcie drzew ul. Skalna
 35. Wniosek na usunięcie drzew ul. Podleska
 36. Wniosek na usunięcie drzew ul. Cmentarna
 37. Wniosek na usunięcie drzew ul. Pileckiego
 38. Wniosek na usunięcie drzew ul. Młyńska
 39. Wniosek na usunięcie drzew ul. Żwirki i Wigury
 40. Wniosek na usunięcie drzew ul. Hubera
 41. Wniosek na usunięcie drzew ul. Prusa /Wyzwolenia
 42. Wniosek na usunięcie drzew ul. Żwirki i Wigury