Informacja Ministra Klimatu i Środowiska z 24.05.2021 r. dotycząca opracowania pod nazwą "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024"