Uchwała nr XLIII/405/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie uzupełnienia dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku"