Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 858/75/21 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Mikołów za 2020 rok