Ogłoszenie i I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności działki oznaczonej numerem 1869/106 o powierzchni 0,0727 ha, położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury