Uchwała nr XL/367/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/1139/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 września 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Mikołów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr LVII/564/2022 z dnia 21.06.2022 r