Uchwała nr XL/365/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej