Uchwała nr XXXIX/360/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej