Uchwała nr XXXIX/353/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu