Uchwała nr XXXIX/350/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego