Uchwała nr XXXIX/348/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2022

Stwierdzenie nieważności uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.248.2021