Uchwała nr XXXIX/342/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie dopłat do 1 m3 wody i 1m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów