Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 18.02.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Remont i przebudowa instalacji technologicznej dystrybucji gazu ciekłego LPG. Wymiana dystrybutorów dwuproduktowych czterowężowych na dystrybutor czteroproduktowy ośmiowężowy. Budowa zbiornika podziemnego o pojemności 10 m3 wraz z instalacją do dystrybucji mieszaniny AdBlue"