Obwieszczenie Starosty Mikołowskiego z dnia 9.02.2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji "Rozbudowa ul. Świerkowej w Mikołowie"