Nr MPZP

M_97

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa – Paniowy przy ul. Przelotowej

Rejon

Paniowy

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XXI/496/2016 z dnia 30.08.2016 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 4611 z 12.09.2016 r.

Status

obowiązujący