Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 802/19/21 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Mikołów, wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz powołania Koordynatora i członków Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Mikołów w celu przeprowadzenia w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań