I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działki nr 756/102 położonej w Mikołowie przy ul. Nowy Świat