I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Mikołowie przy  ul. ks. Górka 46