Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z 28.12.2020 r. o  zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego