Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 770/361/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok