Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 765/356/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok