Uchwała nr XXXV/311/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr XXXIX/339/2021 z dnia 23.02.2021 r.