Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 750/341/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok