Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 707/298/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok