Zarządzeniie Burmistrza Mikołowa nr 700/291/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok