Aktualne formularze zostaną udostępnione w maju 2021 roku.

Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Podawcze
pok. nr 1, parter, Rynek 16, 43-190 Mikołów

Godziny urzędowania Biura Podawczego
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Sprawę prowadzi i informacji udziela
Wydział Oświaty
pokój nr 40, I piętro, Rynek 16, 43-190 Mikołów
telefon (32) 324 84 19
e-mail: lilianna.nowicka@mikolow.eu  

godziny urzędowania Wydziału Oświaty:
poniedziałek od 7:00 do 16:00
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 14:00

Podstawa prawna

Nagrody za wyniki w nauce dla uzdolnionych dzieci i młodzieży:
Uchwała nr XXX/281/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w związku z uchwałą XVII/161/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Stypendia dla studentów:
Uchwała nr XVII/162/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów

Kompletne wnioski dotyczące ubiegania się o nagrodę lub stypendium należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Mikołów w terminach:
a) uczniowie - do 20 lipca za bieżący rok szkolny
b) studenci - do 20 sierpnia za bieżący rok akademicki.

Komplet dokumentów do złożenia stanowią łącznie:
1) Właściwy wniosek dla ucznia lub studenta
2) Dowody potwierdzające uzyskanie osiągnięć
3) Oświadczenie PIT-2A

Uwaga na temat dowodów w sprawie:
Poświadczone notarialnie kserokopie świadectw lub dyplomów można skutecznie zastąpić jednym oryginałem zaświadczenia wystawionego przez dyrektora szkoły lub rektora uczelni potwierdzającym wysokość uzyskanej średniej ocen, otrzymane nagrody, wyróżnienia lub tytuły. Zaświadczenie takie musi zawierać nie budzącą wątpliwości informację jakiego roku szkolnego lub akademickiego dotyczy oraz daty uzyskania każdego z pojedynczych osiągnięć.

Aktualne formularze zostaną udostępnione w maju 2021 roku.