KOMISJA RM NR 6 DS. SPOŁECZNYCH - 12.10.2020 r., godz. 16:00 - sala sesyjna w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy ul. K. Miarki 15

KOMISJA RM NR 5 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - 13.10.2020 r., godz. 15:30 - sala sesyjna w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy ul. K. Miarki 15

KOMISJA RM NR 3 DS. GOSPODARKI MIEJSKIEJ - 13.10.2020 r., godz. 16:30 - sala sesyjna w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy ul. K. Miarki 15

KOMISJA RM NR 1 DS. SAMORZĄDU - 14.10.2020 r., godz. 16:00 - sala sesyjna w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy ul. K. Miarki 15

KOMISJA RM NR 7 DS. KULTURY, SPORTU, INFORMACJI I PROMOCJI - 14.10.2020 r., godz. 17:00
Na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) oraz § 38 ust 3 i 4 uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XII/276/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Statutu Miasta Mikołowa (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 09.10.2015 r. poz. 5139 z późn. zm.) Przewodniczący Komisji RM nr 7 ds. Rozwoju Miasta Mateusz Bies zawiadamia, że posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie w trybie zdalnym.

KOMISJA RM NR 4 DS. ROZWOJU MIASTA - 15.10.2020 r., godz. 17:00
Na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) oraz § 38 ust 3 i 4 uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XII/276/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Statutu Miasta Mikołowa (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 09.10.2015 r. poz. 5139 z późn. zm.) Przewodniczący Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta Jarosław Sworzeń zawiadamia, że posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie w trybie zdalnym.

KOMISJA RM NR 2 DS. BUDŻETU - 19.10.2020 r., godz. 16:00
Na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) oraz § 38 ust 3 i 4 uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XII/276/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Statutu Miasta Mikołowa (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 09.10.2015 r. poz. 5139 z późn. zm.) Przewodnicząca Komisji RM nr 2 ds. Budżetu Katarzyna Głośna zawiadamia, że posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie w trybie zdalnym.