Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 682/273/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok