Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 677/268/20 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę